Roses in Review 2002

Clarence Rhodes

VARIETY                    YPE          RPTS         GR            ER            HT            BS            MD           R              FRAG         WH           LTS

BETTY BOOP             FL             12            8.0           7.6           MED         SLI            NON         NON         LIT            YES           16

BILL WARRINER         FL             3              8.2           8.2           SHT          SLI            SLI            SLI            LIT            YES           3

BLUEBERRY HILL       FL             4              7.6           7.8           MED         SLI            NON         NON         LIT            YES           7

COTILLION                FL             2              8.3           8.0           MED         NON         NON         NON         LIT            DK            6

DREAM WEAVER          C1.FL       2              9.2           7.0           TAL           MOD         MON         NON         NON         YES           6

EASY GOING              FL             2              8.1           7.5           MED         SLI            NON         NON         LIT            YES           3

FRANCOIS RABELAIS   FL             1              7.8           -               MED         SLI            NON         NON         MOD         DK            2

GRACIE ALLEN           FL             1              5.0           5.0           SHT          MOD         SLI            NON         LIT            NO           1

GUY DE MAUPASSABT  FL             1              8.0           6.5           MED         MOD         SLI            -               -               YES           2

OUTRAGEOUS            FL             3              7.5           7.1           MED         LI             NON         NON         MOD         YES           3

PURPLE HEART          FL             2              7.4           7.7           SHT          SLI            SLI            SLI            NON         BL            9

VICTORIAN SPICE       FL             3              8.3           8.2           MED         NON         NON         NON         LIT            BL            18

CANDELABRA             GR            4              8.2           8.1           MED         SLI            NON         NON         MOD         YES           4

COLONE                    GR            1              8.0           8.0           MED         NON         NON         NON         HEA          YES           1

CRIMSON BOQUET     GR            5              8.3           7.2           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           5

MELODY PARFUMEE   GR            2              8.3           -               MED         SLI            SLI            SLI            LIT            BL            2

OCTOBERFEST           GR            5              8.0           7.8           MED         NON         NON         NON         LIT            BL            6

AFFIRM                     HT            2              7.5           8.0           MED         NON         NON         NON         LIT            BL            3

ANDREA STELZER       HT            7              7.8           8.1           TAL           NON         NON         NON         NON         BL            12

BARBRA STREISTAND  HT            7              7.5           7.1           MED         SLI            NON         NON         HEA          YES           13

BLACK MAGIC             HT            2              7.3           7.1           MED         NON         NON         NON         NON         DK            3

CONCORDE                HT            2              7.0           6.5           SHT          SLI            SLI            SLI            NON         BL            2

DIANA, PRINCESS OF WALESHT    7              8.2           8.3           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           10

DREAM ORANGE        HT            1              8.0           7.0           SHT          SLI            MOD         NON         LIT            -               2

DREAM PINK             HT            2              7.7           7.4           MED         SLI            SLI            NON         LIT            YES           3

DREAM RED               HT            1              8.2           7.0           SHT          SLI            MOD         NON         LIT            -               2

DREAM YELLOW         HT            3              7.5           7.0           MED         SLI            SLI            NON         LIT            YES           4

ESPECIALLY FOR YOU HT            1              7.5           7.6           MED         MOD         NON         NON         MOD         YES           1

FULL SAIL                  HT            5              6.9           6.9           MED         SLI            NON         NON         MOD         BL            6

GEMINI                     HT            13            8.0           8.3           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           21

GRANDE FINALE         HT            2              8.2           7.5           MED         MOD         NON         NON         MOD         YES           2

GRAND IMPRESSION  HT            3              7.9           7.7           MED         NON         NON         NON         NON         YES           4

HARLEQUIN               HT            2              7.4           7.8           MED         SLI            SLI            SLI            LIT            BL            4

HELENE NAUDE         HT            6              7.6           8.0           MED         SLI            NON         NON         LIT            YES           8

HONORE de BLAZAC   HT            1              7.0           6.0           MED         NON         NON         NON         MOD         YES           1

HOOCHIE KOOCHIE   HT            1              7.8           -               TAL           SLI            SLI            SLI            LIT            -               1

LeANN RIMES            HT            5              6.6           7.2           TAL           SLI            SLI            NON         LIT            YES           6

LEONIDAS                 HT            1              6.5           -               -               -               -               -               -               -               1

MAVRICK                   HT            2              6.8           8.0           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           3

MOON SHADOW         HT            4              7.5           7.4           SHT          NON         NON         NON         LIT            BL            4

OPENING NIGHT        HT            4              8.O           7.2           MED         BLI           NON         NON         LIT            YES           5

OPULENCE                HT            1              6.0           7.0           -               -               -               -               -               BL            1

PEARL                       HT            2              8.4           8.6           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           2

PERFECTLY RED         HT            2              7.6           8.8           MED         MOD         MOD         MOD         LIT            YES           2

PERFUMELLA             HT            1              6.8           -               SHT          NON         NON         NON         HEA          NO           1

PINK OSIANA             HT            1              7.6           8.1           MED         NON         NON         NON         MOD         YES           1

RASPBERRY SWIRLS    HT            3              6.7           7.5           SHT          NON         NON         NON         LIT            YES           3

RINO HUGO               HT            6              8.0           7.6           MED         SLI            NON         NON         LIT            YES           8

ROSE ODYSSEY          HT            1              7.5           -               SHT          NON         NON         NON         MOD         DK            1

ROSE RHAPSODY       HT            1              7.7           7.0           MED         NON         NON         NON         HEA          YES           1

SIGNATURE                HT            11            7.7           8.5           MED         SLI            SLI            NON         LIT            BL            27

SLATS                        HT            1              7.3           7.5           TAL           NON         NON         NON         -               DK            1

STEPPIN OUT            HT            3              7.3           7.9           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           5

TEMPIE LEE              HT            2              5.0           -               SHT          MOD         NON         -               NON         DK            2

TERRACOTTA              HT            2              7.0           6.8           SLT           MON         NON         NON         LIT            BL            2

TRAVIATA                   HT            1              8.5           7.8           MED         NON         NON         NON         LIT            YES           1

ULTIMATE PINK         HT            3              7.7           7.6           MED         SLI            SLI            SLI            LIT            YES           3

VETERANS HONOR       HT            10            8.1           8.5           MED         SLI            NON         NON         LIT            BL            25

VANILLA PERFUME     HT            2              7.3           7.5           MED         SLI            NON         NON         MOD         DK            2

WEIGHT WATCHERS   HT            2              7.5           8.1           SHT          NON         NON         NON         LIT            DK            2      

FOURTH OF JULY        LCI            8              8.1           7.7           MED         NON         NON         NON         NON         YES           10

PEARLY GATES           LCI            1              8.0           -               MED         NON         NON         NON         LIT            DK            1

AMBER STAR              MIN          1              6.0           8.0           SHT          NON         MOD         NON         NON         DK            2

AMY GRANT               M/FL         2              8.5           8.5           MED         SLI            SLI            NON         LIT            BL            2

ANGELICA RENAE       MIN          1              8.0           7.8           MED         NON         NON         NON         NON         YES           1         

APPLAUSE                 MIN          1              7.8           7.5           SHT          SLI            NON         NON         -               YES           1

AUTUMN DAWN          MIN          1              8.5           8.1           TAL           MOD         NON         NON         -               YES           1

CAROLINA LADY          MIN          1              7.5           8.0           MED         MOD         MOD         NON         NON         DK            1

CONSTELLATION        MIN          5              7.9           7.4           SHT          NON         NON         NON         MOD         DK            7

GALA                         MIN          2              7.8           8.0           MED         SLI            NON         NON         NON         YES           4

GENTLEMEN’S AGREEMENT M/FL   1           8.5           8.1           TAL           MOD         NON         NON         -               YES           1

GIZMO                      MIN          4              8.4           7.1           MED         NON         NON         NON         NON         YES           4

JILLY JEWEL               MIN          3              8.0           7.9           NED          SLI            NON         NON         LIT            YES           5

LITTLE FLAME            MIN          2              7.2           7.5           MED         SLI            NON         NON         NON         YES           2

LITTLE TOMMY TUCKER MIN        2              8.0           7.8           TAL           SLI            NON         NON         NON         YES           2

OLD COUNTRY CHARMMIN          1              8.5           8.2           MED         SLI            NON         NON         -               YES           1

RAINDROPS               MIN          2              8.0           7.8           MED         MOD         NON         NON         LIT            YES           6

RALPH MOORE          MIN          4              8.7           8.6           MED         NON         NON         NON         NON         YES           4

RASPBERRY PUNCH    MIN          1              8.4           8.1           MED         SLI            SLI            NON         NON         DK            1

RASPBERRY SUNBLAZE MIN         1              8.0           -               MED         NON         NON         NON         NON         YES           1

SIS                            MIN          1              7.5           7.1           MED         MOD         NON         NON         -               YES           1

SWEET CAROLINE       MIN          2              8.4           7.6           MED         SLI            SLI            NON         NON         YES           2

SWEET MELODY         MIN          1              7.5           7.3           SHT          SLI            NON         NON         -               YES           1

VERY CHERRY            MIN          1              8.3           8.1           MED         SLI            SLI            NON         NON         DK            1

WHIRLYGIG                MIN          1              8.0           7. 0          MED         SLI            NON         NON         NON         DK            1

Y2K                          MIN          1              7.8           -               SHT          SLI            NON         NON         LIG           BL            1

BEAUTY OF LEAFLANDSH            1              8.5           -               TAL           NON         NON         NON         NON         YES           1

CHARLES KURALT       SH            1              7.0           7.5           MED         SEV           NON         NON         LIG           YES           1

COUNTESS CLESTE     SH            1              8.0           -               MED         SLI            NON         NON         NON         YES           1

De MONTARVILLE       SH            1              7.7           -               MED         SLI            SLI            SLI            NON         YES           1

DOUTZ                      SH            1              7.5           -               MED         -               -               -               HEA          DK            1

ELISIO                      SH            1              8.2           7.3           MED         SLI            NON         NON         NON         YES           3

FLOWER GIRL            SH            1              8.8           8.7           MED         NON         NON         NON         NON         YES           1

FLLUTTERBY              SH            4              7.5           7.4           TAL           SLI            NON         NON         NON         BL            4

JOAN FONTAINE         SH            2              7.2           -               MED         SLI            NON         NON         NON         BL            3

KNOCKOUT                SH            6              9.2           7.6           MED         NON         NON         NON         NON         YES           1

MAYOR OF CASTERBRIDGESH      1              8.0           7.0           MED         SLI            NON         NON         LIG           YES           1

MIKE’S OLD FASHION PINKSH    1              8.5           6.5           TAL           SLI            NON         NON        LIG           YES           7

MOORE’S PINK PERPETUALSH   1              6.0            -              SHT          NON         NON         NON         NON         BL            1

OUT OF YESTERYEAR  SH            1              7.9           7.1           SHT          SLI            NON         NON          -              BL            1

PAT AUSTIN               SH            2              6.8             -             SHT          SLI            SLI            SLI            LIG           BL            2

RUTH CLEMINS          SH            1              8.8           8.5           MED         SLI            NON         NON         MOD         YES           1

SHEER STRIPES         SH            1              7.5         7.5             TAL           SLI            NON         NON          -               -              8

SONIA RYKIEL            SH            1               -              -               SHT          SLI            SLI            SLI            LIG            -              1

WILLIAM BOOTH        SH            1              7.0           -               MED         SLI            SLI            SLI            NON         YES           1   

 

  ©Copyright 2009, all rights reserved. Yankee District of the American Rose Society & Patham